Tilbage

Uddrag af forord

Denne bog handler om betjening af Delphi og programmering i Delphi. Den er beregnet for de, der har ingen eller kun lidt erfaring med programmering.

Målgruppen for denne bog er primært undervisningen i datalogi i gymnasiet, på HF og VUC, samt i programmering på HTX; men mange andre kan have glæde af bogen f.eks. til selvstudium.

Det fleste bøger, der i titlen indeholder ordet "programmering", handler meget lidt om programmering. De handler om sproget og indeholder ganske vist mange eksempler på programmer; men læseren skal ofte selv finde ud af, hvordan man skal tænke under programmering.

Vi har i denne bog valgt at satse meget på selve programmeringsprocessen: konstruktion af et program. Deraf titlen "Programkonstruktion med Delphi".

Et af kapitlerne "At tænke i algoritmer" fokuserer særlig meget på den tankegang, en programmør skal have ved konstruktion af små algoritmer.

Sidste kapitel er et teoriafsnit, hvor vi systematisk gennemgår de dele af ObjectPascal, vi har benyttet i de foregående kapitler. Dette teorikapitel kan bruges som opslag eller til at give overblik. Bruges bogen til undervisning i gymnasium, HF eller VUC kan det desuden bruges til eksamensopgivelse.

Som nævnt er denne opbygning valgt for at hjælpe læseren til at opnå forståelse for programmeringsprocessen. Der arbejdes med projekter af en vis størrelse, hvor samspillet mellem sprogets elementer klart fremgår. Elementerne gennemgås samtidig med de introduceres. Desuden mener vi, det er nok så motiverende for læseren at arbejde med større projekter frem for i længere tid arbejde med detaljer.

Læseren opfordres til at udvælge og gennemgå kapitler fra bogen. Når arbejdsmetoderne er indlært, bør du selv udvikle tilsvarende projekter, idet du følger den indlærte arbejdsmetode. Kun ved selv at gennemføre et sådant kreativt forløb kan man nemlig opnå den fulde forståelse for programmeringsprocessen.

Bogens illustrationer er fra Delphi 5; men bogen vil sagtens kunne bruges sammen med tidligere versioner af Delphi fra og med Delphi3.

 


Tilbage