Tolstrup DATA - webløsninger

Profil Web-løsninger Specialprogrammer Bogudgivelser Kontakt

PC indsigt og udsyn
   Bogen
   Programmer
   Supplement
   Download

Programmering
   Programkonstruktion
   med Delphi
 (Udsolgt)

Program til 1. del af bogen - simulation af virtuel maskine

Programmet findes i to versioner version 1.1 fra 15/3 2003 som er velafprøvet og version 1.4 fra 25/2 2004 som kun er afprøvet på enkelte gymnasier. Version 1.4 kan afvikles to samtidige processer i CPU-vinduet. Ellers er de to versioner identiske.

Installation

Fælles for begge versioner er at ZIP-filen blot pakkes ud i mappen for den ønskede placering; der kræves altså ingen egentlig installation. ZIP-filerne indeholder selve programfilen pcindsigt.exe og tre filer med hjælpetekster med instruktionsoversigter.
Programbeskrivelse indeholder kort betjeningsvejledning, og speciel indstilling via startparametre.
Grammatik for DelPascal, højniveausproget som simulationsprogrammet kan oversætte.
Vejledning i afvikling af 2 samtidige processer (kun version 1.4)

ZIP-filer med programversioner:

pciu version 1.1 fra 15/3 2003
pciu version 1.4 fra 25/2 2004


Seneste udgave af hjælpefiler med instruktionsoversigter

helpinst.rtf
helpinstm.rtf
helpinstx.rtf
De placeres i samme mappe som programfilen pcindsigt.exe

Sidst opdateret d.


Programmer til 2. og 3. del af bogen

Illustrationsprogrammer til Kap. 5, Operativsystemer:

kap5prog.zip fem programmer pakket i zip-fil. Anvendelsen af programmerne er beskrevet i bogens kapitel 5.

Programmer til Kap 6-10, internetdelen af bogen:

kap6-10prog.zip to programmer pakket i zip-fil. Anvendelsen af programmerne er beskrevet i bogens kapitel 6-10.

.